februari
18

17 maart 2007 verscheen in the Lancet een artikel van Japanse onderzoekers. Hierin wordt gesteld dat de uitkomst van reanimatie aanzienlijk verbetert, als wordt afgezien van mond-op-mond beademing en uitsluitend borstcompressie wordt gegeven. De NRR sluit zich aan bij het standpunt dat hierover wordt ingenomen door de Europese Reanimatie Raad (ERC) en ziet dan ook geen reden haar richtlijnen aan te passen. De reactie van de NRR kunt u hier downloaden. Binnenkort kunt u ook een Nederlandse versie van het standpunt downloaden