ABCDE-methodiek

Tags: | Categoriën: ABCDE

februari
15

De ABCDE-methodiek is een werkwijze waarbij hulp wordt verleend met het principe “treat first what kills first”. Met andere woorden eerst de primair (levensbedreigende) en vervolgens de secundaire c.q. tertiaire (niet direct c.q. niet -levensbedreigende) letsels en stoornissen. Deze handelswijze heeft belangrijke voordelen omdat -naast een duidelijke houvast- door het volgen van deze methodiek (bijna) alle letsels en stoornissen ermee kunnen worden onderkend en behandeld. Meer

februari
18

De Nederlandse Reanimatie Raad heeft een richtlijn vastgesteld voor het starten, niet starten en stoppen van een reanimatie. De NRR-richtlijn is bestemd voor 2 groepen hulpverleners. De eerste groep betreft de leekhulpverlener, dus de BLS-AED opgeleide vrijwilliger zonder medische opleiding, die buiten een zorginstelling getuige is van een acute hartstilstand, of wordt geconfronteerd met iemand die kort daarvoor een hartstilstand heeft gehad. De tweede groep betreft de ALS opgeleide professionele hulpverlener. Meer

februari
18

17 maart 2007 verscheen in the Lancet een artikel van Japanse onderzoekers. Hierin wordt gesteld dat de uitkomst van reanimatie aanzienlijk verbetert, als wordt afgezien van mond-op-mond beademing en uitsluitend borstcompressie wordt gegeven. De NRR sluit zich aan bij het standpunt dat hierover wordt ingenomen door de Europese Reanimatie Raad (ERC) en ziet dan ook geen reden haar richtlijnen aan te passen. De reactie van de NRR kunt u hier downloaden. Binnenkort kunt u ook een Nederlandse versie van het standpunt downloaden

ABC Direct

Tags: Geen Tags | Categoriën: ABC Direct

december
29

Logo ABC DirectABC Direct: maakt gebruik van instructeurs, met jarenlange ervaring in de acute hulpverlening, zoals:  ambulanceverpleegkundigen, I.C.-verpleegkundigen, Eerste Hulpverpleegkundigen en professionele brandweerlieden. Alle instructeurs zijn gecertificeerd en volgen jaarlijks hun bijscholingen. Na afloop van de cursus, krijgt u een erkend Europees diploma of certificaat van opleider ABC Direct.

december
29

Wat is het effect van hartmassage m.b.v. een gootsteenontstopper?

Een overleden verklaarde man begint na 20 minuten weer spontaan te ademen, hoe kan dat?

Hoe kan een drenkeling die meer dan een uur in koud water gelegen heeft, al reanimerend er met een goede kwaliteit van leven weer bovenop komen? Meer