Sigma scholing

Sigma scholing

Tags: Er zijn geen tags

De inhoud van de cursus ligt op het proces spoedeisende medische hulpverlening waarin het Sigma als onderdeel van de G.N.K. (Geneeskundige Combinatie) een belangrijke en grote rol speelt.

De ambulancezorg vervult in toenemende mate, als een van de toegangspoorten in de acute zorg, een belangrijke rol die op basis van landelijke protocollen inhoudelijk en transparant wordt geconcretiseerd. Ook zij heeft een belangrijke rol tijdens het S.M.H. proces en maakt bij grootschalige hulpverlening ook deel uit van de G.N.K.

De professionaliteit van Sigma-medewerkers is hieraan complementair.

In deze les wordt ingegaan op het juist toepassen van het protocol en de context waarbinnen gewerkt moet worden. Protocollen, werkwijzen en handelingsschema’s zijn in deze derhalve richtinggevend en bieden een maatgevend houvast bij deze scholing gericht op de praktijkuitvoering van het sigma-lid.

Kwaliteit van de cursus Sigma scholing

Der cursus wordt gegeven door instructeurs met jarenlange ervaring binnen de acute medische hulpverlening o.a. ambulancehulpverlening.

Inhoud van de cursus

De inhoud van de cursus betreft o.a. communicatie, vertrek naar plaats incident, taakverdelingen, opzetten trell tent, bewaking en hulp slachtoffer, instructie t.a.v. apparatuur, hulpmiddelen en het assisteren bij technische hulpverleningen. Methodiek s.o-benadering (ABCDE).

De inhoud is verder afhankelijk van de vraag op maat af te stemmen.

Doelgroep

Sigmaleden of anderen, hieraan complementair.

Duur van de cursus

De duur van de cursus, is afhankelijk van de vraag en inhoud af te stemmen.

Certificering

De cursus wordt afgesloten met een certificaat Sigma-lid GNK van opleider ABC Direct.