B.H.V. Niet Spoedeisende Hulpverlening

BHV Bedrijfshulpverlening

Tags:

BHV staat voor bedrijfshulpverlening. Een werkgever is verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren zodat bij gevaarlijke situaties op het werk letsel en schade bij werknemers en bezoekers zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Elk bedrijf heeft daarom een of meerdere bedrijfshulpverleners nodig.

ABC Direct biedt u de mogelijkheden om een Basis B.H.V. cursus als bedrijfshulpverlener te volgen alsook de herhalingscursus.

Kwaliteit van de cursus BHV Bedrijfshulpverlening

De cursus wordt verzorgd door professionals, werkzaam in de acute brandweer- en ambulancehulpverlening en lotus.

Inhoud van de cursus

Basisopleiding BHV

De cursus bestaat uit de volgende modules:

  • Eerste hulp, niet spoedeisende en spoedeisende hulpverlening
  • Reanimeren met een AED
  • Brandbestrijding
  • Ontruiming

Deze opleiding kunnen we op locatie als in-company training verzorgen.

Neem hiervoor vrijblijvend contact op.

Duur cursus:

2 dagen of 4 dagdelen.

Herhalingsopleiding BHV

Om het NIBHV certificaat voor bedrijfshulpverlener geldig te houden, moet u jaarlijks een herhalingscursus volgen dit om uw kennis en praktische vaardigheden op peil te houden.

Deze opleiding kunnen we op locatie als in-company verzorgen.

Neem hiervoor vrijblijvend contact op.

Duur Cursus

1 dag of 2 dagdelen

Blended learning

Combinatie E-learning met praktijk, zodat gekozen kan worden voor eigen tempo, tijd en plaats.

U wordt toegelaten tot het praktijkdeel als u het toelatingscertificaat van het E-learning programma hebt behaald.

Duur Cursus

praktijkdeel 4 uur

Blended learning herhaling

Jaarlijkse herhaling Blended learning

Duur Cursus

praktijkdeel 4 uur

Certificering

Na afloop van de cursus met afsluitende toets, ontvangen deelnemers een erkend certificaat van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV)