ABCDE-methodiek

Tags: | Categoriën: ABCDE

februari
15

De ABCDE-methodiek is een werkwijze waarbij hulp wordt verleend met het principe “treat first what kills first”. Met andere woorden eerst de primair (levensbedreigende) en vervolgens de secundaire c.q. tertiaire (niet direct c.q. niet -levensbedreigende) letsels en stoornissen. Deze handelswijze heeft belangrijke voordelen omdat -naast een duidelijke houvast- door het volgen van deze methodiek (bijna) alle letsels en stoornissen ermee kunnen worden onderkend en behandeld. ABC Direct heeft professionele instructeurs, jarenlang werkzaam binnen de acute hulpverlening -o.a. ambulancehulpverlening- die deze methodiek instrueert en eigen maakt m.b.t. het acute kader.

A: Airway Maintenance with Cervical Spine Protection.

Hieronder vallen de handelingen die er zorg voor dragen dat de wervelkolom geïmmobiliseerd wordt en dat de luchtweg van een slachtoffer open blijft. Letsels/stoornissen die een open luchtweg kunnen bedreigen, zijn verslikking of aangezichtsletsels, maar ook bijvoorbeeld zwelling door allergieën of inademing van (rook) gassen of (giftige) dampen.

B: Breating (Ademhaling).

Hieronder valt het beoordelen van de ademhaling en de handelingen die ervoor zorgen dat een slachtoffer kan blijven ademen of wordt beademd. Letsels/stoornissen die ademhalingsstoornissen kunnen veroorzaken, zijn traumaletsels, hoogenergetische letsels of vergiftigingen.

C: Circulation (Circulatie).

Hieronder valt het beoordelen van de bloedsomloop en de handelingen die de bloedsomloop ondersteunen. Belangrijk daarbij is de bloeddruk en de pols, gelet op frequentie, volume en regelmaat. Oorzaken kunnen zijn: hartritmestoornissen, hartfalen, hartstilstand, shock, afknelling en ernstige bloedingen.

D. Disability (Bewustzijn).

Hieronder valt het beoordelen van het bewustzijn. Dit wordt beoordeeld d.m.v. de AVPU- of EMV-score. Letsels/stoornissen die bewustzijnsstoornissen kunnen veroorzaken zijn: traumaletsels waaronder neurotrauma, vergiftigingen (drugs), hartproblemen, suikerziekte, beroerte en shock.

E. Exposure / Environment. (Blootstelling / Omgevingsfactoren)

Hierin valt het top-teen onderzoek en de handelingen die betrekking hebben op (het voorkomen van) koude- en warmteletsels, alsmede het verzorgen van wonden, kneuzingen, breuken en andere letsels.

ABCDE gerelateerde protocollen.

Geïntegreerd in de ABCDE-werkwijze wordt meestal gebruik gemaakt van de volgende protocollen:

EMV, AVPU, PEARLL,AMPLE en SBAR

EMV Eye, Motor, Verbal Glascow Coma Scale en het niveau van bewustzijn.
AVPU Alert, Verbal, Pain, Unresponsive Niveau bewustzijn.
PEARRL Pupils Equal And Round and Responsive to light Tekenen van verhoogde hersendruk en hersenletsel.
AMPLE Allergy, Medication, Past, Last meal, Events Uitvragen, slachtoffer, patiënt.
SBAR Situation, Background Assessment, Recommendation Situatie, Achtergrond Beoordeling, Aanbeveling