BHV staat voor bedrijfshulpverlening. Een werkgever is verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren zodat bij gevaarlijke situaties op het werk letsel en schade bij werknemers en bezoekers zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Lees verder

Als brandweer kunt u als eerste bij het ongeval ter plaatse zijn en het kan zijn dat aan een slachtoffer met een lange bevrijding hulp verleent moet worden. Veiligheid, HET (Hoog Energetisch Trauma) Rapid Extrication, Inzet Tilassistentie, wervelplank, schepbrancard e.a. komen hierbij aan bod.
Lees verder

Als brandweerman is het van groot belang te weten wat je mag doen tijdens een acute hulpverlening. Hiervoor zijn landelijk richtlijnen opgesteld door NIFV en LAMP.
Lees verder

  • ABC Direct: training in acute zorg.

    Met 32 jaar ervaring binnen de acute hulpverlening, biedt ons opleidingsinstituut diverse cursussen -ook op maat- met een optimale afstemming tussen praktijk en theorie!

ABC Direct ECG

ABCDE-methodiek

De ABCDE-methodiek is een werkwijze waarbij hulp wordt verleend met het principe “treat first what kills first”. Met andere woorden eerst de primair (levensbedreigende) en vervolgens de secundaire c.q. tertiaire (niet direct c.q. niet -levensbedreigende) letsels en stoornissen. Deze handelswijze heeft belangrijke voordelen omdat -naast een duidelijke houvast- door het volgen van deze methodiek (bijna) alle letsels en stoornissen ermee kunnen worden onderkend en behandeld. Meer

Richtlijn ‘Starten, Niet Starten en Stoppen van een reanimatie’

De Nederlandse Reanimatie Raad heeft een richtlijn vastgesteld voor het starten, niet starten en stoppen van een reanimatie. De NRR-richtlijn is bestemd voor 2 groepen hulpverleners. De eerste groep betreft de leekhulpverlener, dus de BLS-AED opgeleide vrijwilliger zonder medische opleiding, die buiten een zorginstelling getuige is van een acute hartstilstand, of wordt geconfronteerd met iemand die kort daarvoor een hartstilstand heeft gehad. De tweede groep betreft de ALS opgeleide professionele hulpverlener. Meer